Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Ποιος είναι ο Καπετάν Βασίλης, για τον οποίο περνάνε κατεπείγουσες τροπολογίες στη Βουλή;

Τι γίνεται κύριε Πρωθυπουργέ;
Μια έκπληξη περιμένει όποιον διατρέξει το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή.
Ανάμεσα στις πολυδαίδαλες διατάξεις για χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές, επενδύσεις σε ακίνητα, για την αναδιάρθρωση των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, για την παροχή κινήτρων αυτοσυμμόρφωσης στους φοροφυγάδες, θα συναντήσει μια μάλλον
αταίριαστη για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου διάταξη, που αφορά στον «Καπετάν Βασίλη».
Τι λέει η επίμαχη διάταξη του άρθρου 33; «Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ», η σύσταση του οποίου έχει εγκριθεί με το από 28.09.2011 προεδρικό διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2243/06.10.2011 έχει πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια και αυτονομία και δεν υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 (Α’455), με εξαίρεση εκείνες που αφορούν την υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών του. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ίδρυμα υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του Οργανισμού του».
Το ίδρυμα που συστήθηκε από τα παιδιά του εφοπλιστή, στη μνήμη του ιδρυτή του Costa Navarino Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, Αχιλλέα, Κωνσταντίνο και Χρήστο, θα υπάγεται στην εποπτεία των υπουργών Οικονομικών καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ποια άραγε να ήταν η άμεση ανάγκη για το νομοθέτη, προκειμένου να εντάξει τη σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά; Ποιο άραγε να ήταν το κατεπείγον του θέματος;
Την απάντηση θα βρει κανείς ανατρέχοντας στην Αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου: «Η διάταξη της παρ. 5 αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού του ιδρύματος Καπετάν Βασίλη.
Ειδικότερα, το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό, σκοπός του οποίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό του, είναι η υποστήριξη και προώθηση της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης στη Μεσσηνία, μέσω της διάδοσης των ποιοτικών προϊόντων, της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητάς τους, καθώς και της υποστήριξης εναλλακτικών και καινοτόμων καλλιεργειών.
Στα πλαίσια της επιδίωξης του σκοπού του, καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη εκ μέρους του ταχέων, ευέλικτων και αποτελεσματικών δράσεων, στις οποίες εμπλέκονται φορείς όπως η τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λπ. καθώς και η άμεση αξιοποίηση ευκαιριών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, δράσεις που προϋποθέτουν αντίστοιχα ταχεία τροποποίηση προϋπολογισμών και ευέλικτη διαχείριση διαθεσίμων.
Καθίσταται έτσι αναγκαία, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού του, η εξαίρεσή του από τις διατάξεις του Α.Ν 2039/1939, οι οποίες καθιερώνουν ένα πλέγμα αυστηρής διοικητικής εποπτείας και ελέγχου, η εφαρμογή του οποίου συνεπάγεται, συχνά, χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες, ασύμβατες με την άμεση ανάγκη του ιδρύματος για ταχείες δράσεις».
Το προφανές θα είναι να αναμένονται ανάλογες διατάξεις σε άλλα νομοσχέδια, για ανάλογα κοινωφελή ιδρύματα, με έδρα σε άλλους νομούς, πλην της «πρωθυπουργικής» Μεσσηνίας.
iefimerida.gr
Δημοσίευση σχολίου