Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Ανακοινώθηκαν οι εισακτέοι για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014

Μειωμένος κατά περίπου 10% ο αριθμός των εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014. 

Διαβάστε αναλυτικά πόσοι θα περάσουν το κατώφλι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με τη σχολή προτίμησής τους...
 Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και  Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης τον αριθμό των εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις ΑΣΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρ' ότι τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ μειώθηκαν κατά 25%, μειώνεται μόλις κατά 8,94%.
Ειδικότερα, στα Πανεπιστήμια αυξάνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 4,76%, ενώ στα ΤΕΙ μειώνεται κατά 28,1%.
Παράλληλα στην ειδική σειρά δηλαδή στις κατηγορίες των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των ειδικών περιπτώσεων με κοινωνικά κριτήρια οι εισακτέοι ανέρχονται σε ποσοστό 20%.
Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ανέρχεται στις 69.288 άτομα.
Δείτε τον πίνακα με τον αριθμό των εισακτέων τα προηγούμενα έτη.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 / 2013-2014
ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ
Ακ. Έτος
Συνολικός
αριθμός
εισακτέων
Πανεπιστήμια
ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ
Σύνολο
Γενική
Σειρά
Ειδική
Σειρά
Σύνολο
Γενική
Σειρά
Ειδική
Σειρά
2013-2014
69.288
46.494
38.790
7.704
22.794
18.995
3.799
2012-2013
76.094
44.381
37.500
6.881
31.713
26.470
5.243
Μεταβολή %
-8,94%
4,76%
3,44%
11,96%
-28,1%
-28,2%
-27,5%

Δημοσίευση σχολίου