Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Μπόνους σε εργαζομένους που καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς


Να πατάξει το φαινόμενο της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στον δημόσιο τομέα εκ των έσω προωθεί η κυβέρνηση, εισάγοντας στην Ελλάδα τον θεσμό του whistleblowing, τους μάρτυρες δηλαδή δημοσίου συμφέροντος.
Ήδη, σύμφωνα με την Καθημερινή, προωθείται από τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Διοικητικής μεταρρύθμισης νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παρέχεται προστασία αλλά και κίνητρα στους υπαλλήλους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που θα προβαίνουν στην αποκάλυψη πάσης φύσεως παράνομων δραστηριοτήτων εντός του χώρου εργασίας τους.
Όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση που έχει στην διάθεση της η εφημερίδα, στη διαδικασία, όσον αφορά στον δημόσιο τομέα, κεντρικό ρόλο σχεδιάζεται να αναλάβει η αρχή επιθεώρησης ελέγχου της δημόσιας διοίκησης στην οποία θα ανατεθεί η διερεύνηση των πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος.
Στους whistleblowers (μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος) ή "υπερασπιστές της υπηρεσίας" επί το ελληνικότερων θα δίνονται κίνητρα για την αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς, ενώ θα θεσπιστεί και νομικό πλαίσιο προστασίας τους έναντι απειλών ή πράξεων εκδίκησης και διακριτικής μεταχείρισης από τον εμπλεκόμενο με τις παράνομες πράξεις φορέα.
Μεταξύ των μέτρων προστασίας περιλαμβάνεται η απαλλαγή του μάρτυρα από ευθύνες παραβίασης απορρήτου, απαγόρευση της πειθαρχικής δίωξης του αλλά και παροχή εγγυήσεων για την ομαλή επαγγελματική εξέλιξη του, έως και αύξηση απολαβών.

news247.gr
Δημοσίευση σχολίου