Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Στοιχεία-σοκ για τους διοικητικούς υπαλλήλους


Σε σύνολο 7.670 διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται στα Πανεπιστήμια, μόλις οι 295 έχουν προσληφθεί με... αξιοκρατικές διαδικασίες ΑΣΕΠ, από το έτος 1994 και μετά, ενώ οι υπόλοιποι είτε είχαν προσληφθεί προ ΑΣΕΠ, είτε με άλλους τρόπους-αδιαφανείς.

Τα παραπάνω αποκαλύπτει σχετική αριθμητική λίστα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», ενώ χαρακτηριστικό είναι πως οι περισσότεροι υπάλληλοι υπηρετούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς να έχουν κάποιο αντίστοιχο πτυχίο που θα μπορούσε να τους «τοποθετήσει» στο πόστο που έχουν αναλάβει.

Επί παραδείγματι, υπάλληλος Πανεπιστημίου εργάζεται ως βιβλιοθηκονόμος με πτυχίο… Γεωπονικής ενώ σε έτερο ίδρυμα, υπάλληλος διοικητικού-λογιστικού διαθέτει μόνο πτυχίο τεχνικού Λυκείου.

Τα ανωτέρω παραδείγματα αφορούν δύο από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μετσόβιο.
Δημοσίευση σχολίου