Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα μείωση στις καταθέσεις και τα δάνειαΝέα μείωση στις καταθέσεις και τα δάνεια
Mειώθηκαν καταθέσεις και δάνεια τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος στο σκέλος των καταθέσεων (που διακρατούν στις ελληνικές τράπεζες επιχειρήσεις και νοικοκυριά) παρατηρήθηκε τον Αύγουστο μικρή εκροή καθώς το συνολικό τους απόθεμα υποχώρησε στα 162,2 δισ. ευρώ από 162,4 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.
Οι χορηγήσεις μειώθηκαν τον Αύγουστο κατά 3,9% σε ετήσια βάση (έναντι μειώσεως 4% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο). Η καθαρή ροή
χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα παρέμεινε αρνητική, καθώς τα χρεολύσια που κατέβαλαν οι δανειολήπτες ξεπέρασαν τις νέες εκταμιεύσεις δανείων κατά 823 εκατ. ευρώ. Έτσι το χρέος του ιδιωτικού τομέα προς τις τράπεζες υποχώρησε στο τέλος Αυγούστου στα 221,79 δισ. ευρώ από 233 δισ. ευρώ που ήταν πριν από ακριβώς ένα χρόνο.
Το Χρέος των επιχειρήσεων μειώθηκε μέσα στο χρόνο αυτό κατά περίπου 6 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 105,5 δισ. ευρώ. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2013, ήταν αρνητική κατά 534 εκατ. ευρώ (Αύγουστος 2012: αρνητική καθαρή ροή 657 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,5%, από -4,6% τον Ιούλιο του 2013. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2013, ήταν αρνητική κατά 48 εκατ. ευρώ (Αύγουστος 2012: αρνητική καθαρή ροή 42 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο -0,8%.
Το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατά περίπου 5,1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στο τέλος Αυγούστου σε 102,9 δισ. ευρώ. Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά ήταν αρνητική 240 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά στα στεγαστικά δάνεια η καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 214 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα σε σχέση με πέρυσι να καταγράφεται μείωση της χρηματοδότησης κατά 3,2%. Το ανεξόφλητο, εξυπηρετούμενο ύψος των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε στα 72 δισ. ευρώ από 75,4 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι τον Αύγουστο.
Στην καταναλωτική πίστη καταγράφεται μείωση της χρηματοδότησης κατά 4,8% σε ετήσια βάση, με το ανεξόφλητο υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων να περιορίζεται στα 29 δισ. ευρώ από 30,7 δισ. ευρώ πέρυσι. Τον Αύγουστο φέτος η καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική ύψους 38 εκατ. ευρώ.

enikos.gr

Δημοσίευση σχολίου