Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για την επιστροφή χρημάτων σε δημότες

Δικαιολογητικά επιστροφή χρημάτων σε δημότες Τα δικαιολογητικά για την επιστροφή χρημάτων σε δημότες - πολίτες (ως αχρεωστήτως καταβληθέντα).

www.dikaiologitika.gr
Τα δικαιολογητικά για την επιστροφή χρημάτων σε δημότες - πολίτες 
(ως αχρεωστήτως καταβληθέντα).
Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Γενικό Πρωτόκολλο (2ος όροφος – Λιοσίων 22 – Τηλ. 210 5277 212,-213,-246,-238,-218) η οποία θα απευθύνεται στην υπηρεσία που βεβαίωσε την οφειλή σε βάρος του (π.χ. Πολεοδομία, Αποχέτευση κλπ). 


Η αίτηση να συνοδεύεται με το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης με το οποίο αποδεικνύεται η καταβολή του ποσού.


Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Γενικό Πρωτόκολλο (2ος όροφος – Λιοσίων 22 – Τηλ. 210 5277 212,-213,-246,-238,-218) η οποία θα απευθύνεται στην υπηρεσία που βεβαίωσε την οφειλή σε βάρος του (π.χ. Πολεοδομία, Αποχέτευση κλπ). Η αίτηση να συνοδεύεται με το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης με το οποίο αποδεικνύεται η καταβολή του ποσού.

www.dikaiologitika.gr
Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Γενικό Πρωτόκολλο (2ος όροφος – Λιοσίων 22 – Τηλ. 210 5277 212,-213,-246,-238,-218) η οποία θα απευθύνεται στην υπηρεσία που βεβαίωσε την οφειλή σε βάρος του (π.χ. Πολεοδομία, Αποχέτευση κλπ). Η αίτηση να συνοδεύεται με το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης με το οποίο αποδεικνύεται η καταβολή του ποσού.

www.dikaiologitika.gr
Δημοσίευση σχολίου